Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij u ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
 Wij scoren een 9.4 op basis van 7 recensies

Mogelijkheden & Tarieven

Cremaere hanteert tarieven die behoren tot de goedkoopste van Nederland

Met onze tarieven willen wij een groter bereik creëren in en rondom Almere, de Randstad, het Gooi, een deel van Gelderland en natuurlijk Flevoland. Door middel van intensief contact met de uitvaartondernemers zullen wij ons aanbod en onze dienstverlening afstemmen op het gewenste niveau.

Het afscheid bij de crematie

Zoals gesteld zijn wij een technisch crematorium hetgeen dus betekent, dat wij op onze locatie geen afscheidsbijeenkomsten kunnen organiseren.   Deze ruimte wordt gebruikt indien er een moment moet worden gewacht voor de kistinvoer. Wij schenken in een dergelijk geval koffie of thee. Kijkt u voor meer informatie ook even naar onze tarieven voor rouwvervoer.

Kistinvoer van uw dierbare in de crematie-oven

Bij Cremaere is het ovengebouw losgekoppeld van de hoofdgebouw. Middels een overdekte verbinding loopt men vanuit het hoofdgebouw naar de invoerruimte van het ovengebouw. De invoerruimte is een bescheiden ruimte die plaats biedt aan een beperkt aantal mensen. Al dan niet vergezeld van een muziekstuk naar keuze, af te spelen via de bluetooth box, kunt u de kistinvoer bijwonen. Deze handeling duurt ongeveer maximaal 10 minuten daar het feitelijke afscheid immers reeds elders heeft plaatsgevonden.

Rouwvervoer verzorgd door Cremaere

Cremaere werkt nauw samen met meerdere verzorgings- en vervoersbedrijven. Hierdoor kunnen wij u diverse mogelijkheden aanbieden voor wat betreft het rouw-/staatsievervoer en de verzorging thuis of in ons crematorium. Van het aangeboden rouwvervoer kan alleen gebruik worden gemaakt indien de crematie bij Cremaere plaats vindt. U treft in de tarieven de prijs aan exclusief de crematie met als onderscheid de gereden afstand tussen het crematorium en de plaats van ophalen. De auto zal aanwezig zijn een kwartier voor tijd, wachttijden langer dan een kwartier worden doorberekend mocht het vervoer plaatsvinden aansluitend aan een afscheidsdienst/samenzijn.

Indien u een speciale rouwauto wenst overlegt u dit met ons dan wel met uw uitvaartleider. Houdt u er wel rekening mee dat de vervoerskosten dan hoger kunnen uitvallen. Kijkt u voor meer informatie ook even naar onze tarieven voor rouwvervoer.