Voor u als nabestaanden, hebben wij heel bewust ons bedrijfsconcept ontwikkeld,  milieubewust en bijzonder voordelig!

De Crematie

De crematie bij Cremaere betreft een zgn. technische crematie ook wel stille of vrije crematie genoemd. Een belangrijk kenmerk van een dergelijke crematie is dat de afscheidsdienst, het grote afscheid al dan niet met een informeel samenzijn, niet in het crematorium maar elders plaatsvindt. Het voordeel hiervan is, dat de nabestaanden vrij zijn in de keuze om het feitelijk afscheid op die locatie te organiseren daar waar zij, dan wel de overledene bij leven, zich wel bij voelen en een band mee hebben. Wij ondersteunen dergelijke initiatieven van harte. Mede hierdoor kunnen wij een kleinschalige crematielocatie inrichten zonder een grote aula en arbeidsintensieve horeca-inrichtingen. De door ons gedane investeringen zijn relatief laag gebleven en zodoende kunnen wij het tarief van het cremeren laag houden. Bovendien hebben wij – zoals u wellicht al heeft gelezen – heel duidelijk ingezet op een groene zetting van het bedrijfsconcept, zoals bijvoorbeeld een crematieoven die niet, zoals veruit de meeste crematie-ovens in Nederland, wordt verwarmd door verbranding van gas, maar volledig wordt verwarmd middels door ons ingekochte “groene stroom”. Hierdoor reduceren wij de enorme hoeveelheid CO2-uitstoot op jaarbasis. Een belangrijke stap vooruit en temeer daar we in de loop van 2020 ook nog zonnecollectoren gaan plaatsen waardoor ons elektraverbruik voor 50% bestaat uit eigen productie.

Cremaere, met een eigentijdse manier van werken.

Het afscheid

Zoals gesteld zijn wij een technisch crematorium hetgeen dus betekent, dat wij op onze locatie geen afscheidsbijeenkomsten kunnen organiseren.    Deze ruimte wordt gebruikt indien er een moment moet worden gewacht voor de kistinvoer. Wij schenken in een dergelijk geval koffie of thee.

Kistinvoer van uw dierbare in de crematie-oven

Bij Cremaere is het ovengebouw losgekoppeld van de hoofdgebouw. Middels een overdekte verbinding loopt men vanuit het hoofdgebouw naar de invoerruimte van het ovengebouw. De invoerruimte is een bescheiden ruimte die plaats biedt aan een beperkt aantal mensen. Al dan niet vergezeld van een muziekstuk naar keuze (door uzelf aangeleverd op een USB stick) kunt u de kistinvoer bijwonen. Deze handeling duurt ongeveer maximaal 10 minuten daar het feitelijke afscheid immers reeds elders heeft plaatsgevonden.     

Wij zijn ons ervan bewust dat dit laatste moment van afscheid, de kistinvoer van een dierbare, helpt in het totale rouwverwerkingsproces, een bijzonder moment voor u als nabestaanden.   

Rouwvervoer verzorgd door Cremaere

Cremaere beschikt over een eigen rouwauto, het betreft een antraciet kleurige VW Caddy maxi in een verlengde uitvoering. Deze wagen rijdt op biogas en voldoet hiermee aan ons bedrijfsconcept voor groene crematies. De wagen wordt alleen verhuurd indien er bij Cremaere wordt gecremeerd. U treft in de tarieven de prijs aan exclusief de crematie met als onderscheid de gereden afstand tussen het crematorium en de plaats van ophalen. De auto zal aanwezig zijn een kwartier voor tijd, wachttijden langer dan een kwartier worden doorberekend mocht het vervoer plaatsvinden aansluitend aan een afscheidsdienst/samenzijn. Indien u een andere rouwauto wenst overlegt u dit met ons dan wel met uw uitvaartleider. Houdt u er wel rekening mee dat de vervoerskosten dan fors hoger kunnen uitvallen. Kijkt u voor meer informatie ook even naar onze tarieven voor rouwvervoer.  

Prijzen voor crematie zijn bij ons inclusief milieubijdrage (NER) en het basistarief voor asbestemming

Bekijk ook onze mogelijkheden voor het rouwvervoer.

036 737 04 32 Bel mij terug