Veelgestelde vragen

Cremeren

Jazeker, zonder uitzondering. Maar wij controleren de polis altijd vooraf, om meerdere redenen. Dit heeft onder meer te maken met het moment waarop de verzekering is afgesloten. Sommige verzekeraars hebben een minimum termijn gesteld aan de tijd waarop de verzekering reeds moeten lopen. Ook kunnen er doodsoorzaken zijn uitgesloten in de polis. Mocht u uw uitvaart regelen middels een uitvaartbedrijf laat hen de polis vooraf controleren.

Een technische crematie vindt plaats op een locatie waar niet de afscheidsdienst wordt gehouden. Ook is er geen gelegenheid om een grootschalig afscheid te organiseren. Er kan worden gecremeerd al dan niet in bijzijn van directe naasten (10 personen) en in sommige gevallen afscheid worden genomen in besloten kring (20 personen).

Dit kan voor het eerst na 1 maand. Cremaere bewaart de as kosteloos maximaal 4 maanden, na deze periode wordt er € 25,00 per maand voor gerekend. Na totaal 1 jaar dient de as te zijn opgehaald tenzij aan Cremaere opdracht is gegeven de as te verstrooien. Dit laatste kan bij volmacht (zie crematie-aanvraagformulier of later per schriftelijke opdracht).

Ja, er moet altijd telefonisch of per e-mail worden afgesproken.

Nee, voor particulieren van Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur op zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Voor ondernemers idem, echter voor zeer dringende gevallen kan er 24/7 gebeld worden op het ondernemersnummer.

Nee, een derde, niet zijnde de opdrachtgever (genoemd in het crematie-aanvraagformulier), moet hiervoor schriftelijk zijn gevolmachtigd door de opdrachtgever en deze volmacht hebben afgegeven aan Cremaere. Daarnaast dienen alle rekeningen te zijn betaald aangaande de betreffende crematie.

Ja dit kan, maar zorgt u er wel voor dat alle benodigde papieren compleet en correct worden afgegeven.

Jazeker, vergeet niet het kistnummer op de kist te plakken en de juiste papieren mee te geven!

Ja dit kan, neem hiervoor contact op met het ondernemersnummer.

Een crematie van een volwassene duurt gemiddeld 1,5 uur.

Ja dit kan op afspraak, er is echter wel een meerprijs op het crematiebasistarief verschuldigd.

Prijzen voor crematie zijn bij ons inclusief milieubijdrage (NER) en het basistarief voor asbestemming

Bekijk ook onze mogelijkheden voor het rouwvervoer.

036 737 04 32 Bel mij terug