Documenten

Crematorium beschikt over een team van goed opgeleide en ervaren zorgmedewerkers. Zij staan voor u paraat.

Informatie voor de nabestaanden Voor de crematie zijn een aantal documenten benodigd. Laten we de totale route nog eens kort met u doornemen:

  • De (huis)arts controleert of de overledene een natuurlijke dood is gestorven, indien dit zo is geeft hij een A- en een B-verklaring af in een gesloten enveloppe;
  • Met deze verklaring gaat u naar de gemeente daar waar de overledene is overleden, u vult hierbij tevens een aangifteformulier in voor de betreffende gemeente. Hierin worden een aantal gegevens van de overledene ingevuld, o.a. of er wordt begraven of gecremeerd en wanneer. Verstandig is het, om vooraf het crematorium te benaderen om de datum van de crematie vast te stellen, deze datum kan dan op het aangifteformulier worden ingevuld. Indien voorhanden, is het tevens wenselijk het BSN nummer (of eventueel het trouwboekje) mee te nemen naar de betreffende gemeente;
  • U geeft aan dat de overledene gecremeerd wenst te worden en u verkrijgt dan van de gemeente het crematieverlof en een akte van overlijden. De overlijdensakte kunt u het best een aantal maal kopiëren, deze heeft u later nodig voor bijvoorbeeld de bankinstelling, de notaris, etc. Het crematieverlof moet later worden afgegeven aan het crematorium;
  • Tot slot moet u bij het crematorium een crematie-aanvraagformulier downloaden. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Het crematie-aanvraagformulier dient als opdracht aan het crematorium voor de crematie op een bepaalde datum, wellicht ook met een bepaald tijdstip en tevens kunnen op dit formulier specifieke wensen worden vermeld. Op het crematie-aanvraagformulier wordt tevens gevraagd om een kistnummer, dit nummer wordt later ook met een stickertje op de kist geplakt op de achterzijde, op een onopvallende plaats;
  • Een maand na de crematie kan de opdrachtgever de urn van de overledene ophalen bij het crematorium, dan wel deze laten ophalen door een derde, hiertoe dient het machtigingsformulier te worden ingevuld.

Informatie van uitvaartondernemers Met het onderstaande documenten kunt u, nadat u met ons de datum met een eventueel tijdstip (met een invoer in bijzijn van) heeft vastgesteld, het crematie-aanvraagformulier invullen en aan ons e-mailen. Wij adviseren u wel bij het e-mailen te vragen om een ontvangstbevestiging zodat u zeker bent dat de aanvraag is ontvangen en kan worden ingeboekt.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.