Logo-Cremaere-Kort-Def                                                                                                         

Huisregels voor het crematorium

In het crematorium Cremaere gelden een aantal huisregels. Deze helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen over deze huisregels bel ons dan gerust op 036 737 04 32 of stuur een e-mail naar info@cremaere.nl. U kunt ook kijken op onze website www.cremaere.nl.

Algemeen

Openingstijden Het crematorium is 6 dagen per week op afspraak geopend van 9.00 tot 20.30 uur, en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan er ook worden gecremeerd ’s avonds en op de zondag, doch uitsluitend in overleg met Cremaere. Houdt u echter rekening met een toeslag op het crematietarief indien er wordt gecremeerd op een zondag. Op de erkende feestdagen is het crematorium gesloten, tenzij anders is overeengekomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het crematorium gesloten. Deze onderhoudsdagen worden ruim van te voren middels onze website gecommuniceerd.

Bijzondere handelingen Het uitvoeren van rituele handelingen, reukoffers, e.d., die storend kunnen werken op de voortgang van het crematieproces, worden alleen toegestaan indien het de laatste crematie van de dag betreft dan wel indien hierover in overleg met de betreffende medewerker van Cremaere vooraf toestemming is verkregen.

Huisdieren Huisdieren zijn welkom in het crematorium mits ze geen overlast bezorgen voor de medegebruikers van het crematorium. Eventuele door huisdieren veroorzaakte schade aan eigendommen van het crematorium zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt ook voor het geval er extra schoonmaakkosten gemaakt moeten worden ten gevolge van de aanwezigheid van huisdieren.

Roken In het gehele crematorium-gebouw is roken niet toegestaan. Alleen buiten op de aangewezen locaties mag worden gerookt.

Mobiele telefoon en WiFi Het gebruik van mobiele telefoons is binnen het crematorium toegestaan. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van het aanwezige WiFi-netwerk.

Muziek Het is mogelijk om tijdens het verblijf in de invoerruimte muziek af te spelen. De hiervoor gewenste muziek dient zelf meegenomen te worden op een USB stick tenzij vooraf de muziekkeuze met Cremaere is overlegd. Het crematorium is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de betreffende muziekopnames.

Invoerruimte De invoerruimte geeft de nabestaanden de gelegenheid tot het bijwonen van de kistinvoer.  Eten en drinken is in deze ruimte niet toegestaan. De ruimte geeft toegang tot een beperkt aantal mensen.

Crematie Bij de crematie mogen kisten gebruikt worden van massief hout of spaanplaat. De kist moet een vlakke bodem hebben, zonder poten, latten, e.d. In of aan de kist mogen geen kunststoffen en/of glazen voorwerpen zijn aangebracht. Daarnaast mogen in de kist geen dierlijke of humane (as)resten, batterijen, mobiele telefoons en alcoholhoudende dranken meegegeven worden. Een metalen binnenkist moet zijn verwijderd vóór aankomst bij het crematorium. Kisten gemaakt van karton of kunststoffen worden niet toegestaan tenzij vooraf overlegd met het crematorium. Mogelijke natuurlijke koelmiddelen zijn bij voorkeur verwijderd bij de kistsluiting, zij kunnen namelijk tijdens het verbrandingsproces als reststof achterblijven en zich vermengen met de as van de overledene. Gevolg hiervan kan zijn dat de hoeveelheid as niet meer past in de standaard urn van het crematorium en er derhalve een extra urn moet worden gevuld, hieraan zijn extra kosten verbonden.

De overledene mag ook worden gecremeerd zonder kist. Voorwaarde hiervoor is wel dat de overledene op een houten opbaarplank ligt met een rand die minimaal 10 centimeter hoog is. Er mogen geen lichaamsdelen van de overledene zichtbaar zijn. Het lichaam moet zich dan bevinden in een omhulsel, zoals een doek of lijkwade e.e.a. vervaardigd van een natuurlijk product als bijvoorbeeld zijde, jute of katoen.

Een pacemaker en/of defibrillator dienen voor aankomst bij het crematorium te zijn verwijderd. Heeft de overledene in de afgelopen 2 jaar een behandeling ondergaan middels jodium therapie I-125, I-131 en/of Lutetium 177(radioactieve stoffen), dan moet dat vóór aankomst bij het crematorium kenbaar zijn gemaakt i.v.m. de veiligheid van onze medewerkers. Indien de opdrachtgever dan wel uitvaartverzorger dit niet meldt worden zij aansprakelijk gesteld voor alle schaden die Cremaere lijdt dan wel kan lijden, hieronder ook te verstaan de gevolgschade.

De maximale buiten afmetingen van een kist zijn 107 x 90 x 217 cm (b x h x l) inclusief handgrepen en deksel. Bij een gewicht van meer dan 150 kilogram (overledene + kist) wordt verzocht dit vooraf bij ons crematorium te melden. Bij gewichten zwaarder dan een totaalgewicht van 150 kg geldt een opslag van € 50,00 op het basistarief van de crematie. Overleden personen met een totaal gewicht van meer dan 225 kg, kunnen niet in ons crematorium gecremeerd worden. Daarnaast geldt er een opslag van € 50,- indien er sprake is van een kartonnen uitvaartkist en indien er gebruik is gemaakt een of meerdere zakjes  BIO CAC 200, welke voor de kistsluiting niet zijn verwijderd.

De crematie vindt plaats op de dag van aankomst bij het crematorium, echter wij houden ons het recht voor om bij extreme drukte op de bepaalde dag, de technische crematie te verplaatsen naar de dag erna, met een maximaal uitstel van totaal 15 uur gerekend vanaf 00.00 uur. Cremaere bepaalt het tijdstip van de crematie. Wensen de nabestaanden aanwezig te zijn bij de kistinvoer, geschiedt dit op een vooraf afgesproken tijdstip. Het crematorium behoudt zich het recht voor om hierin een speling te hebben qua afgesproken tijdstip van maximaal 30 minuten. Het kan voorkomen dat een ander crematorium de crematie uitvoert. Dit gebeurt alleen in noodgevallen of als er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het crematorium. Hierover vindt altijd van te voren overleg plaats met de betreffende uitvaartverzorger/opdrachtgever.

Sieraden, brillen, edelmetalen, chirurgisch staal, sierschroeven, handgrepen e.d. gaan mee de oven in dan wel worden vooraf van de kist verwijderd en kunnen niet worden geretourneerd. De aanwezige metalen worden na de verbranding uit de as gezeefd, ingezameld en gerecycled. De opbrengst wordt ter beschikking gesteld, aan te wijzen via een onafhankelijke stichting, aan regionale goede doelen . De as van de overledene wordt maximaal 4 maanden kosteloos bewaard in een afgesloten ruimte in het crematorium te Almere.

Almere, januari 2019.

www.cremaere.nl